wtryskarki

Rynek wtryskarek w Europie: w poszukiwaniu równowagi

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Pełen tekst ukazał się na łamach „Plastime Magazine” nr 3/2019. Do pobrania tutaj: https://tworzywa.online/plastime-magazine/

Prognozy dla globalnego segmentu produkcji wtryskarek wskazują na blisko 5-procentowy wzrost wartości sprzedanych maszyn do 2025 r.

Rynek produkcji maszyn do formowania wtryskowego zdaje się prężnie rozwijać. Według firmy analitycznej Allied Market Research wartość sprzedanych wtryskarek do przetwórstwa tworzyw sztucznych wzrośnie w skali globalnej z 15,3 mld dolarów w 2017 r. do 22,3 mld dolarów w 2025 r. (tj. o 4,7%). Z kolei prognozy uwzględniające także maszyny do przetwórstwa materiałów innych niż polimery szacują ów wzrost na 3,5%. Oznacza to, że globalny rynek wtryskarek do formowania tworzyw sztucznych będzie rozwijał się znacznie bardziej dynamicznie niż pokrewne grupy tych maszyn. Podstawowym stymulatorem tego wzrostu jest i będzie popyt generowany przez cztery sektory: motoryzacyjny, opakowaniowy, dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji elektroniki.

Trend zastępowania tradycyjnych komponentów lekkimi, funkcjonalnymi elementami z tworzyw sztucznych wydaje się sprzyjać Europie, która zajmuje drugie miejsce na liście największych producentów wtryskarek – po Azji i Pacyfiku. Jednakże struktura naszego rynku jest bardzo specyficzna – z silną pozycją Niemiec i słabą pozostałych producentów. Rodzi to niebezpieczeństwo, że zapaść gospodarcza u naszego zachodniego sąsiada może wywołać spore zamieszanie na całym europejskim rynku wtryskarek. A informacje o kolejnym spadku PKB Niemiec w II kwartale br. tylko pogłębiają te obawy.

Bestsellery na światowych rynkach

Rynek produkcji wtryskarek do formowania tworzyw sztucznych podlega stałemu, dynamicznemu rozwojowi technologicznemu, który przekłada się na wysoki udział nowych maszyn w ogólnej sprzedaży tych urządzeń. Udział ten zdecydowanie przewyższa przychody rynku wtórnego, co w obliczu wysokich cen nowych maszyn jest zjawiskiem godnym zarejestrowania. U źródeł tego trendu – oprócz wspomnianych zmian technologicznych ułatwiających obsługę i zwiększających funkcjonalność wtryskarek – leży także rosnąca efektywność energetyczna tych maszyn. Nowe urządzenia konsumują znacznie mniej energii niż ich starsi kuzyni, co w obliczu rosnących cen prądu na rynku europejskim i światowym, a także coraz bardziej restrykcyjnych przepisów odnośnie efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych stanowi skuteczną zachętę do ich zakupu. Zapewne nie mniejszy, choć trudno mierzalny wpływ ma na to także rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw tzw. krajów rozwiniętych, która sprawia, że kwestie ekonomii coraz częściej idą w parze z ekologią, traktowaną jako ważny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw.

Czytaj również:  Nagroda ekologiczna Górnej Austrii dla Engel Austria

Według wyliczeń Allied Market Research wśród nowych maszyn najlepiej sprzedają się wtryskarki elektryczne. […]

Dobra konsumpcyjne wciąż na topie

Jak wylicza Allied Market Research, w 2017 r. rynek dóbr konsumpcyjnych zapewnił producentom maszyn do formowania wtryskowego 3,5 mld dolarów przychodu, czyli niemal 1 wartości sprzedaży całego rynku. Analitycy przewidują, że w kolejnych latach popyt na dobra codziennego użytku, AGD oraz opakowania kosmetyków i innych środków higienicznych z tworzyw sztucznych będzie systematycznie wzrastał, co zachęci procentów dóbr konsumpcyjnych do kolejnych inwestycji w park maszynowy. Wzrost sprzedaży rzędu 3,84% w latach 2018-2025 spodziewany jest także w branży produkcji elektroniki, która w 2017 r. zakupiła wtryskarki o łącznej wartości 2,8 mld dolarów. Stymulować go będzie także rozwój nowych tworzyw o poprawionej odporności mechanicznej i termicznej oraz dobrej przewodności elektrycznej.

Z kolei w sektorze automotive popyt na wtryskarki wzrastać będzie proporcjonalnie do zapotrzebowania na lekkie konstrukcje […]

Dokąd zmierzasz, Europo?

Popyt generowany przez poszczególnych odbiorców nie będzie jednak rozkładał się równomiernie na wszystkie kontynenty. Największy będzie udziałem społeczeństw słabiej uprzemysłowionych, które wraz z rozwojem gospodarczym zyskają dostęp do nowych technologii, w tym samochodów, elektroniki i, oczywiście, dóbr konsumpcyjnych. Jaki wpływ będzie to miało na rozkład sił wśród głównych graczy rynkowych?

Na znaczeniu zyskiwać będzie region Azji i Pacyfiku, z dominującą pozycją Chin, Indii i Tajwanu jako głównych producentów wtryskarek dostarczanych zarówno na rynki lokalne, jak i światowe. Według Grand View Research w 2017 r. udział azjatyckiej „maszynówki” w globalnym rynku wtryskarek przekroczył 36%, a w latach 2018-2025 nadal będzie dynamicznie wzrastał. Cechą charakterystyczną tego rynku jest przy tym znaczne rozdrobnienie producentów: wiele maszyn wytwarzanych jest przez małe i średnie firmy produkujące wyłącznie na rynki lokalne.

Odmiennie przedstawia się sytuacja Europy: choć druga pod względem udziału w rynku (29% w 2017 r.), zdominowana jest zdecydowanie przez producentów z Niemiec. Według portalu Statista w bieżącym roku udział tego kraju w całkowitej wartości sprzedaży wtryskarek na rynek wspólnotowy wynosił 57% i daleko odbiegał od udziału pozostałych czołowych producentów: Włoch (8%), Francji (3%) i Hiszpanii (1%). Wystarczy wspomnieć, że główni potentaci tego rynku – Arburg i Engel – wywodzą się właśnie z Niemiec.

Czytaj również:  Quimidroga Maroc dystrybutorem Repsolu w Maroku

[…]

Technologie przyszłości

Problem niemieckiego monopolu na rynku produkcji wtryskarek mogłaby rozwiązać tylko dywersyfikacja owego rynku, czyli pojawienie się nowych, prężnie działających producentów wywodzących się z krajów innych niż Niemcy. Szansę na to daje szybki rozwój nowych technologii wtrysku, który – odpowiednio wykorzystany – może dać nowym graczom szansę na wejście na globalny rynek. Jakie technologie kształtować będą w przyszłości popyt na rynku maszyn do formowania wtryskowego?

Najważniejszymi z nich będą z pewnością wtrysk wielokomponentowy i tzw. formowanie wielostrzałowe (Multi Shot Moulding, MSM). Pierwszy polega na równoczesnym wtryskiwaniu różnych tworzyw w stanie płynnym. Powstała wielowarstwowa struktura charakteryzuje się występowaniem silnych wiązań między poszczególnymi warstwami. W zależności od konstrukcji formy materiały mogą być wtryskiwane centralnie przez to samo wejście lub lokalnie – przez osobne wejścia rozlokowane w różnych częściach formy. Formowanie wielostrzałowe zachodzi natomiast sekwencyjnie: roztopione polimery wprowadzane są do formy jeden po drugim w ściśle określonej kolejności. Pozwala to na tworzenie konstrukcji wielowarstwowych o dużo większej trwałości niż w przypadku nakładania kolejnej warstwy tworzywa na zastygły polimer.

Z kolei w przypadku formowania wtryskowego dużych komponentów o złożonych kształtach na znaczeniu zyskują technologie wtrysku w asyście gazu oraz formowanie pianek. Asysta gazu umożliwia dokładne rozprowadzenie roztopionego granulatu wewnątrz formy o złożonym kształcie. Stosowany w tym procesie azot jest wprowadzany do formy pod niskim ciśnieniem i pozostaje w niej także w trakcie stygnięcia detalu, zapobiegając jego kurczeniu się oraz powstawaniu naprężeń wewnętrznych. Technologia ta jest coraz częściej wykorzystywana przy produkcji obudów, drzwi, opraw, a także szafek. Duże gabaryty mają często także pianki, które wytwarzane są przez połączenie polimeru bazowego z dodatkami chemicznymi inicjującymi pienienie (pęcznienie materiału). W procesie formowania dodatki te stymulują powstawanie pęcherzyków gazu rozprowadzanych równomiernie w strukturze detalu.

Czytaj również:  Duże wzrosty na rynku polimerów termoprzewodzących

Według analityków popyt na każdą z tych metod, a tym samym i dostosowane do nich maszyny i formy wtryskowe będzie sukcesywnie rósł, stymulując rozwój oferty producentów wtryskarek i dodatków stosowanych w tych procesach. To, jak ostatecznie wpłynie on na kształt rynku, będzie zależało od wielu czynników, w tym rozwoju konkurencyjnych technologii. Jedno jest pewne: sektor produkcji wtryskarek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a dynamiki rozwoju może mu pozazdrościć niejedna branża przemysłowa.

Pełen tekst ukazał się na łamach „Plastime Magazine” nr 3/2019. Do pobrania tutaj: https://tworzywa.online/plastime-magazine/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *