Śnieżka siedziba

Grupa Kapitałowa Śnieżka ma za sobą intensywny rok

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła lepsze wyniki sprzedaży, jednak koszty – związane m.in. z konsolidacją węgierskiej spółki Poli-Farbe i rozwojem spółki dominującej – przełożyły się na zyski i marże, które były niższe niż w rekordowym roku 2018.

Śnieżka zamierza skoncentrować aktywność na swoich kluczowych rynkach, na bieżąco dostosowując ją do rozwoju sytuacji w związku z pandemią choroby COVID-19.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, czyli o 22,2% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim rezultat dołączenia do Grupy spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i konsolidacji jej wyników, ale także wyższej sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Niższe przychody Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła na Białorusi.

Na koniec 2019 roku cztery główne rynki – Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś – odpowiadały za 95,4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Pomimo konsolidacji wyników Poli-Farbe od połowy maja ub.r., rynek węgierski zwiększył swój udział już do 13,9%, plasując się w strukturze sprzedaży na drugim miejscu, zaraz po rynku polskim, na którym Śnieżka osiągnęła ok. 2/3 łącznych przychodów ze sprzedaży. Udział pozostałych dwóch kluczowych rynków – ukraińskiego i białoruskiego – wyniósł odpowiednio 10,8% i 3,7%.

Inwestycje wpłynęły na zyski

Powiększenie się Grupy o Poli-Farbe przełożyło się nie tylko na wzrost przychodów, ale i kosztów. Wynik za 2019 rok obciążyło przede wszystkim ujęcie w sprawozdaniu kosztów produkcji czy sprzedaży poniesionych przez węgierską spółkę, ale także wzrost liczby pracowników Grupy o 261 osób. Na wzrost kosztów Grupy wpłynęły także m.in. wyższe wydatki FFiL Śnieżka SA na marketing oraz koszty poniesione w związku z jej rozwojem – w tym wzrostem zatrudnienia, transformacją cyfrową oraz przejęciem Poli-Farbe i procesami integracji węgierskiej spółki.

Pomimo kumulacji inwestycji przypadającej na 2019 rok oraz konsolidacji wyników spółki Poli-Farbe, która obecnie osiąga niższe marże niż Śnieżka w Polsce, sytuacja płynnościowa Grupy pozostaje dobra, a jej rentowność wysoka na tle zagranicznych konkurentów – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Czytaj również:  Grupa Ergis: rosnąca sprzedaż, wyniki pod wpływem cen surowców

W minionym roku Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 62,7 mln zł – czyli o 1,2% niższy niż rok wcześniej. Wynik EBITDA zwiększył się do 106,8 mln zł (+8,6% r/r),choć wyższe koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wpłynęły na marżę EBITDA, która wyniosła 14,9% (spadek o 1,9 p.p. r/r). Nieznacznie, do 42,4% wzrosła także marża brutto na sprzedaży – przede wszystkim dzięki utrzymującemu się w ubiegłym roku popytowi na farby i lakiery z segmentów cenowych premium oraz średniego zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz na Ukrainie.

Rekordowe nakłady na inwestycje

Nakłady na inwestycje w spółkach Grupy w 2019 roku osiągnęły rekordowy poziom 196,4 mln zł, co oznacza wzrost o 165,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największą inwestycją poczynioną przez Śnieżkę był zakup udziałów w spółce Poli-Farbe, który pozwolił szybko zająć znaczącą pozycję na rynku węgierskim.

Jednocześnie duże nakłady finansowe zostały przeznaczone na rozwój zakładów produkcyjnych w Polsce – w tym wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości wyrobów oraz optymalizację kosztów wytwarzania. W minionym roku pracowano m.in. nad modernizacją (w tym automatyzacją) i rozbudową linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie w Lubzinie oraz farb białych w Pustkowie. Spółka dominująca w Grupie, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wdrożyła również kluczowe etapy zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej (projekt o wewnętrznej nazwie Change IT),związane z zarządzaniem sprzedażą oraz utrzymywaniem relacji z klientem.

Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniósł 1,71. Po zakończeniu obecnego cyklu inwestycyjnego, zadłużenie Grupy ma być stopniowo zmniejszane, aż do konserwatywnego poziomu 1x EBITDA.

Dalszy rozwój z koronawirusem w tle

Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na kluczowych rynkach. Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka jest liderem i tę pozycję chce utrzymać. Intensywne działania będą podejmowane także w celu poprawy rentowności węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Czytaj również:  CIECH opublikował wyniki finansowe za 2020 rok

Pierwsze efekty integracji, jak uzyskanie przez Poli-Farbe dostępu do tańszych surowców, są już widoczne. Kolejne wymierne synergie chcemy osiągać sukcesywnie w ciągu najbliższych lat. Główny cel tych działań to poprawa marż osiąganych przez Poli-Farbe. W horyzoncie strategicznym nie widzę przeszkód, żeby wzrosły one do poziomu osiąganego przez FFiL Śnieżka SA – mówi Piotr Mikrut.

Poza integracją węgierskiej spółki, w 2020 roku spółka planuje kontynuację cyklu inwestycyjnego. W trakcie są m.in. budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz finalizacja inwestycji w zakładach produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie. Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, zarząd przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju sytuacji i nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansowa? Śnieżki – w tym czasowego ograniczenia wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.

Od początku światowych zmagań z tą chorobą intensywnie monitorujemy sytuację. Bardzo szybko, bo już na początku marca, wdrożyliśmy rozwiązania możliwie dalece zabezpieczające naszych pracowników. Dokonaliśmy między innymi zmian w organizacji produkcji we wszystkich spółkach Grupy – podkreśla Piotr Mikrut. – Mamy też świadomość, że perturbacje wywołane przez działania władz w krajach gdzie działamy, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 mogą wpłynąć również na naszą Grupę, co pokazuje ostatnia decyzja o czasowym ograniczeniu części produkcji w naszej spółce zależnej na Ukrainie. Będziemy szybko reagować na wszystkie wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się wirusa – dodaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *