Śnieżka siedziba
Fot. Śnieżka SA

Śnieżka wypłaci dywidendę – to już 17. rok z rzędu

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA jednogłośnie uchwalili wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok.

Zgodnie z rekomendacją zarządu spółka przeznaczy na ten cel 32,8 mln zł, co stanowi 2,6 zł na jedną akcję. Od czasu debiutu na giełdzie Śnieżka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami: suma uchwalonych w tym okresie dywidend przekroczyła 400 milionów złotych.

W obliczu pandemii COVID-19 wiele spółek dywidendowych notowanych na GPW w Warszawie – w tym tych mogących pochwalić się dotąd długą historią wypłat – zdecydowało się na zatrzymanie całego zysku, bądź odsunięcie decyzji o wypłacie dywidendy w czasie. Z drugiej strony część spółek, po dokonaniu pozytywnej oceny sytuacji płynnościowej, planów inwestycyjnych, a także możliwego wpływu pandemii COVID-19 na ich przyszłą kondycję, zarekomendowała podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Po dzisiejszej decyzji akcjonariuszy do tego grona zalicza się FFiL Śnieżka SA.

Tegoroczna uchwała walnego zgromadzenia Śnieżki zakłada wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję – czyli w wysokości takiej samej jak rok wcześniej.

Dzień dywidendy, tj. dzień, w którym należy posiadać akcje, aby nabyć prawa do dywidendy, został ustalony na środę 1 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy – na środę 15 lipca 2020 roku.

Dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami Śnieżka „ma we krwi”. Jako jedna z nielicznych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, spółka wypłaca dywidendę regularnie od co najmniej 15 lat. W tym roku Śnieżka wypłaci dywidendę po raz siedemnasty od czasu debiutu na GPW w 2003 roku. Suma uchwalonych w tym okresie dywidend wyniosła ponad 402 mln zł.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 62,7 mln zł. Z kolei jednostka spółka dominująca w grupie – czyli Fabryka Farb i Lakierów SA – wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 543,9 mln zł i zysk netto w wysokości 49,2 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *