Grupa Azoty

Stanowisko Grupy Azoty wobec rozwoju epidemii SARS-Cov-2

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W związku z rozwojem stanu epidemii koronawirusa w Polsce i uchwalaniem przepisów mających na celu przeciwdziałanie jej skutkom, Grupa Azoty podjęła działania zabezpieczające niezakłócone funkcjonowanie.

W szczególności należą do nich: wdrożenie procedur gwarantujących natychmiastową reakcję właściwych służb; wydanie zaleceń dotyczących ograniczeń ryzyka zarażenia dla pracowników, obejmujące w szczególności szczegółowe zarządzenia i wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pracowników spółek GA oraz pracowników kontrahentów, ograniczenia spotkań oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych, i korzystania w jak największym stopniu z tele- i wideokonferencji, wprowadzenia możliwości pracy zdalnej w przypadkach, gdy nie zakłóca to organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej, zabezpieczenia dodatkowych środków ochronnych i higienicznych dla pracowników Spółki.

Dotychczas epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią obostrzenia nie wpłynęły, na poziom produkcji realizowany w Grupie Azoty, dlatego nie bierzemy pod uwagę nawet możliwości redukcji zatrudnienia. Ponieważ zależy nam przede wszystkim na tym, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, zmieniliśmy organizację pracy i ograniczamy bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami. Około 10 proc. załogi pracuje zdalnie w systemie rotacyjnym, a część tych pracowników, którzy muszą realizować swoje obwiązki w zakładzie, pojawia się tam w różnych godzinach, czyli – w porozumieniu z pracownikami – uelastyczniamy godziny pracy.

W przypadku osób zajmujących się bezpośrednio produkcją, tam gdzie jest to możliwe, nie dopuszczamy do kontaktu pomiędzy pracownikami, na przykład zmiany brygad odbywają się bez bezpośredniego kontaktu między nimi, wymiana informacji następuje na odległość.

Dotychczas nie odnotowaliśmy wzmożonej absencji pracowników, ale jesteśmy przygotowani na taką możliwość. Finalizujemy rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące ewentualnej zmiany systemu pracy z 5-brygadowego na 4-brygadowy, co pozwoli na realizację zadań w zmniejszonej obsadzie, a przy tym ograniczy ruch osobowy na terenie zakładu. Jednak na razie nie widzimy potrzeby takiej zmiany.

Uważnie monitorujemy sytuację rynkową. W segmencie Nawozy nie odnotowano istotnych ograniczeń popytu, wprost przeciwnie, zagrożenie epidemią ożywiło popyt na środki do produkcji rolnej. Największa obawa wśród rolników dotyczy możliwości zamknięcia punktów handlowych i konieczności dokonania zakupów na zapas. Negatywne skutki mogą natomiast dotyczyć sprzedaży eksportowej, ale niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży na rynku krajowym. W segmencie Tworzywa pojawiły się pierwsze ograniczenia zamówień w związku z czasowym zamykaniem fabryk przez koncerny motoryzacyjne. Dzieje się tak ze względu na wymogi dotyczące ograniczania ryzyka zarażeń, jak i z powodu problemów z utrzymaniem całości łańcuchów dostaw. Z kolei w segmencie Chemia odnotowaliśmy pierwsze przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi zarówno na ograniczenia produkcyjne kontrahentów i ograniczenia transportowe. Podobna sytuacja jest wśród odbiorców melaminy, dodatków do paliw NOXy® (spowolnienie działalności firm transportowych) i pigmentów (zamknięcie we Włoszech segmentów przemysłu, które nie są związane z bezpieczeństwem ludności, jak np. rynek farb i lakierów, ryzyko wprowadzenia podobnych obostrzeń w innych krajach).

Czytaj również:  Jarosław Gowin z wizytą w Centrum B&R Grupy Azoty

Natomiast nie odnotowaliśmy do tej pory znaczącego wpływu pandemii koronawirusa na harmonogram żadnej z prowadzonych przez Grupę Azoty inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *