Altero VELOX 3

Sukces oparty na strategii recyklingu jest możliwy

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W czasach, w których zrównoważony rozwój definiuje przyszłość produkcji, przemysł tworzyw sztucznych stoi przed pilnym wyzwaniem – jak sprawić, by procesy produkcyjne były nie tylko bardziej wydajne i rentowne, ale także przyjazne dla środowiska. Poniższe studium przypadku prezentuje, w jaki sposób odpowiednio dobrana linia do recyklingu odpadów poprzemysłowych może zrewolucjonizować procesy produkcyjne, doprowadzając do sytuacji, kiedy zrównoważony rozwój i sukces przemysłowy idą ze sobą w parze.

Wyzwanie: redukcja odpadów z produkcji

Podróż rozpoczęła się od ambitnego celu hiszpańskiego producenta części z tworzyw sztucznych – firmy MOYAPLAST, jakim było wyeliminowanie odpadów z jego działalności. MOYAPLAST, z ponad 40 liniami formowania wtryskowego i silną międzynarodową obecnością, stanął przed podwójnym wyzwaniem – zarządzaniem odpadem poprodukcyjnym i dostosowaniem się do globalnych trendów zrównoważonego rozwoju. Głównym celem było znalezienie rozwiązania, dzięki któremu udałoby się poddać procesowi recyklingu 100%  odpadu poprodukcyjnego, zwiększając przy tym ponowne wykorzystanie materiału.

Kolejnym krokiem inicjatywy było odebranie wcześniej wyprodukowanych produktów od klientów po zakończeniu ich cyklu życia, aby poddać je recyklingowi i ponownie wytworzyć nowe wyroby. Uosabia to istotę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Proces ten nie tylko minimalizuje ilość odpadów, ale także maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów.

Kluczowa rola linii do regranulacji ALTERO VELOX 120

Firma MOYAPLAST zdecydowała się na współpracę z hiszpańskim producentem maszyn do recyklingu – ALTERO RECYCLING MACHINERY. Kluczową rolę w całym procesie redukcji odpadów odegrała linia do regranulacji ALTERO VELOX 120, umożliwiając integrację obu źródeł materiału w stały strumień wysokiej jakości regranulatu. Wytworzony w ten sposób materiał  jest następnie ponownie wykorzystywany na liniach produkcyjnych, zamykając pętlę  cyklu produkcyjnego i znacznie zmniejszając wpływ działalności firmy na środowisko.

Zaprojektowana pod kątem wszechstronności, efektywności i doskonałej wydajności, linia VELOX wyróżnia się zdolnością przetwarzania szerokiej gamy materiałów, w tym odpadów przemysłowych i wtórnych odpadów z tworzyw sztucznych. Ułatwiając przetwarzanie PP (polipropylen) i HDPE (polietylen o dużej gęstości) z odpadów konsumenckich po procesie mycia, linia VELOX pozwoliła MOYAPLAST na znaczny krok w kierunku praktyk gospodarki obiegu zamkniętego i usprawnienia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Altero Velox

Monitorowanie dla optymalnej wydajności

Rozwiązanie dostarczone przez  ALTERO  obejmuje dokładne i bieżące monitorowanie procesu regranulacji, dostarczając MOYAPLAST rzeczywistych informacji na temat temperatur, ciśnień i innych kluczowych danych dotyczących procesu regranulacji. Ta zdolność, połączona z pełną integracją SCADA, ułatwia podejmowanie świadomych decyzji, optymalizuje koszty operacyjne i wspiera zabiegi konserwacji zapobiegawczej. Wykorzystując te rozwiązania, MOYAPLAST może utrzymywać najwyższy poziom efektywności produkcji i jakości regranulatu.

Kluczowe cechy i korzyści z maszyn

Rodzina maszyn VELOX jest dostępna w różnych wydajnościach od 200 do 2000 kg/h, wyróżnia się kilkoma innowacyjnymi funkcjami:

Wysoką wydajnością

Zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności, dzięki czemu proces recyklingu jest zarówno opłacalny, jak i przyjazny dla środowiska.Pełną kontrolą jakości

Zaawansowane systemy filtracji i odgazowywania zapewniają najwyższą jakość granulatu z recyklingu, niezbędną do zachowania integralności produktu końcowego.

Elastycznością

Możliwości dostosowania proporcji materiałów PCR oraz pochodzących z recyklingu poprzemysłowego (PIR), a także precyzyjnego aplikowania dodatków, pozwalają producentowi tworzyć niestandardowe formuły dostosowane do konkretnych wymagań produktu.

Szybki serwis

ALTERO współpracuje z wiodącymi dostawcami usług na wszystkich rynkach, aby zapewnić niezawodność i szybkość reakcji.

Pokonywanie ograniczeń związanych z rozdrabnianiem

Wybierając regranulację zamiast rozdrabniania, MOYAPLAST unika wielu wyzwań związanych z tym ostatnim, takich jak wytwarzanie pyłu, niejednorodne rozmiary cząstek i przerwy w podawaniu. Co więcej, proces regranulacji wprowadza dodatkowe korzyści, w tym lepszą filtrację, odgazowanie i możliwość dodawania dodatków – ulepszenia, które nie są możliwe w przypadku samego rozdrabniania. To kompleksowe podejście pozwala firmie MOYAPLAST usprawnić cykle wtrysku oraz ogólną wydajność i kontrolę jakości.

Efektywne wyniki

Wdrożenie linii VELOX przyniosło producentowi znaczące rezultaty:

Produkcję bez odpadów

Producent radykalnie zmniejszył ilość odpadów dzięki ich przetworzeniu w 100% na granulat, dostosowując się tym samym do globalnych celów zrównoważonego rozwoju i nowych przepisów UE.

Zwiększona wartość dodana produktu

Zastosowanie materiału PCR nie tylko zmniejsza zależność od pierwotnych tworzyw sztucznych, ale także przemawia do świadomych ekologicznie konsumentów, dodając produktom znaczącą wartość dodaną.

Doskonałość operacyjna

Usprawniony proces zaowocował znacznymi oszczędnościami kosztów i zwiększoną rentownością, udowadniając, że zrównoważony rozwój i sukces ekonomiczny mogą iść ze sobą w parze.

Model na przyszłość

Współpraca między ALTERO i MOYAPLAST to coś więcej niż historia sukcesu i przykład dla innych firm z branży, to plan na przyszłość zrównoważonej produkcji. Przyjmując zasady gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystując zaawansowane technologie recyklingu, firmy te udowadniają, że odpowiedzialność za środowisko i rentowność mogą iść ze sobą w parze. Ta historia sukcesu służy jako model dla branży, pokazując, że możliwe jest zrównoważenie wydajności operacyjnej, rentowności i odpowiedzialności za środowisko. Co ważniejsze, możliwość ponownego wykorzystania materiałów PCR sprawiła, że MOYAPLAST stał się liderem w dziedzinie zrównoważonego formowania wtryskowego.

Inicjatywa ta nie tylko zwiększa wartość środowiskową ich produktów, ale także dostosowuje MOYAPLAST do rosnącego zapotrzebowania konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska.

Podsumowując, transformacyjna podróż tego producenta, napędzana przez ALTERO RECYCLING MACHINERY, ilustruje przyszłościowe podejście do tworzyw sztucznych i pokazuje świat, w którym producenci nie tylko odnoszą sukcesy w zwiększaniu wydajności swoich procesów, ale także w bardziej zrównoważonym rozwoju.

Dopak Sp. z o.o. to wiodący dostawca maszyn i usług dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, który zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w optymalizacji procesów produkcyjnych. Dopak jest wyłącznym przedstawicielem ALTERO RECYCLING MACHINERY na Polskę w zakresie dystrybucji maszyn, a także usług serwisowych i sprzedaży części zamiennych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *