wlwe paliwa motoryzacja automotive

Ważne dla branży automotive regulacje patentowe

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Europejscy dostawcy branży motoryzacyjnej odnotowują przełomową decyzję Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia dotyczącego patentów SEP (Standard Essential Patents). Posunięcie to zostało uznane za kluczowy krok w kierunku ustanowienia rzetelnych ram prawnych i zapewnienia uczciwych warunków dostępu do podstawowych znormalizowanych technologii, niezbędnych do utrzymania konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacyjnych (CLEPA) podkreśla znaczenie tego rozporządzenia, szczególnie w świetle znacznych inwestycji w badania i rozwój w branży motoryzacyjnej (R&D) w UE, wynoszących 30 miliardów euro rocznie. Inwestycje te torują drogę do osiągnięcia przez Europę pozycji lidera w kluczowych obszarach, takich jak e-mobilność, łączność i automatyzacja.

Regulacje dotyczą coraz bardziej powszechnego scenariusza, w którym innowacje w sektorze motoryzacyjnym opierają się na opatentowanych technologiach włączonych do standardów branżowych. Aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do tych technologii, dostawcy z branży motoryzacyjnej opowiadają się za systemem zarządzania, który gwarantuje uczciwe, rozsądne i niedyskryminujące warunki licencjonowania (zasada FRAND) dla SEP.

SEP to patenty chroniące technologie uznane za kluczowe w ramach standardów technicznych opracowanych przez organizacje zajmujące się rozwojem standardów. Proponowane przepisy mają na celu ułatwienie negocjacji pomiędzy właścicielami SEP a podmiotami wdrażającymi technologie, wspierając zrównoważony system licencjonowania, który zachęca do negocjacji w dobrej wierze i zapobiega nieuczciwym praktykom licencyjnym.

Sekretarz generalny CLEPA, Benjamin Krieger, podkreśla znaczenie tych przepisów w kontekście cyfrowej transformacji, która zmienia ekosystem mobilności. Przy ponad 39 000 patentów rejestrowanych rocznie przez dostawców motoryzacyjnych, Krieger zapewnia, że proponowane rozporządzenie jest zgodne z potrzebami branży, zapewniając skuteczną ścieżkę zapobiegania monopolom i utrzymania uczciwej konkurencji.

Projekt przepisów, który nadal musi zostać zatwierdzony przez wszystkie 27 państw członkowskich UE, ma na celu przyspieszenie negocjacji między posiadaczami SEP a tymi implementatorami, którzy korzystają z technologii objętych SEP.

Czytaj również:  Lanxess przejmie spółkę DSM Engineering Materials

Krieger wzywa państwa członkowskie UE do szybkiego przyjęcia ogólnego stanowiska, umożliwiającego szybkie negocjacje międzyinstytucjonalne. Ten wspólny wysiłek ma na celu zapewnienie uczciwości i promowanie innowacji w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, chroniąc jego kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości motoryzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *