kosmetyki

Wywóz produktów kosmetycznych w czasach COVID–19 – ważna zmiana

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 kwietnia wywóz produktów kosmetycznych w czasach COVID–19 został wyłączony z obowiązku zgłaszania.

Stan epidemii ogłoszony w Polsce 20 marca 2020 roku wprowadził istotne ograniczenia eksportowe. Wpłynęły one w istotny sposób na warunki działania firm kosmetycznych i detergentowych. Zostały one zobowiązane m. in. do powiadamiania właściwego urzędu wojewódzkiego nie później niż 36 godzin przed zamiarem wywozu/ eksportu środków ochrony indywidualnej i produktów do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. W wielu przypadkach takie zgłoszenie skutkowało zakazem wywozu poza Polskę (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  – Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.).

Wejście w życie tego rozporządzenia zrodziło wiele wątpliwości – dotyczących tak kryteriów dla podlegających obowiązkowi zgłoszenia produktów określanych jako środki dezynfekujące, kryteriów, na podstawie których środki mogłyby zostać objęte zakazem wywozu, czy trybu przekazania zwrotnej informacji o zakazie wywozu. Nie doprecyzowano także co stanie się z zatrzymanymi środkami: czy zostaną one od producenta odkupione, znacjonalizowane, czy też zawrócone do zakładu produkcyjnego? Ta sytuacja niepewności, to dla wielu firm duże utrudnienie i bariera prowadzenia działalności.

Od początku marca, kiedy w Polsce zostały potwierdzone pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i innymi kluczowymi dla tej sytuacji urzędami.

Przekazujemy organom administracji publicznej zgłaszane przez Firmy Członkowskie informacje dotyczące barier handlowych i produkcyjnych, utrudniające firmom funkcjonowanie a także proponujemy dogodne dla branż rozwiązania i uproszczenia przepisów – mówi dr Anna Oborska – dyrektor generalny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia – Wiele z tych postulatów znalazło się w kolejnych rozporządzeniach ukazujących się w ostatnim czasie.

W tych okolicznościach dużym sukcesem działań prowadzonych przez Stowarzyszenie i otwartego dialogu z władzami jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczyło ono zakres pojęcia „środków do dezynfekcji” do produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych i tym samym całkowicie wyłączyło produkty kosmetyczne z obowiązku zgłaszania ich wywozu.

Czytaj również:  Na Politechnice Gdańskiej ruszyło nowe laboratorium za 4,5 mln zł

Nierozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia produktów biobójczych – Stowarzyszenie prowadzi w tej sprawie dialog ze stroną rządową i mamy ogromną nadzieję na pozytywne decyzje także dla tej grupy produktów. – mówi dr Anna Oborska.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego udziela firmom kosmetycznym i detergentowym pomocy i wsparcia, w szczególności w kontekście dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych. Stowarzyszenie przygotowało także instrukcję dla pracodawców dotyczącą zalecanych zasad postępowania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscach pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *